Liitumine

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon.

Kaitseliidu liikmeks astumine ja liikmeskonnast väljaastumine on vabatahtlik.

Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, noor-, toetaja- ja auliikmeteks.
Täpsemalt kaitseliidu seaduses

Liitumiseks tuleb täita järgmised dokumendid:
1. Avaldus
2. Perearsti tõend

Lisa juurde 2 dokumendifotot/ passipilti ja 1 digipilt liikmekaardi jaoks
Leia endale Kaitseliidust 2 soovitajat ja/või kontakteeru malevkonna juhatuse liikmetega.

Peale kohustuslike dokumentide täitmist kutsub malevkonna juhatus sooviavaldaja vestlusele ja selle põhjal teeb otsuse Teid Kaitseliidu liikmeks kas vastu võtta või mitte vastu. Dokumendid juhatuse otsusega esitatakse Tallinna Maleva pealikule kinnitamiseks, kes peale taustauuringu positiivset vastust annab välja käskkirja vastuvõtmise kohta.

Kes pole ajateenistust läbinud, siis uus liige pannakse kirja sõdurioskuste kursusele.

Täidetud avaldus saata info@meredivisjon.ee