1
2
3

Meredivisjonist

Meredivisjon on Kaitseliidu Tallinna Maleva eksterritoriaalne merenduslik allüksus, mis ühendab läbi oma töö või hobide merendusega seotud kaitseliitlasi.

Üksuse eesmärgiks on koostöö arendamine Tallinna Maleva ja selle allüksuste ning Kaitseliidu ja Mereväe vahel.

Sõjaaja kohustusega tegevliikmetest on malevkond mehitanud maakaitsekompanii. Allüksus viib läbi regulaarset sõjalist väljaõpet, spetsialiseerumisega objekti- ja väekaitsele, sh sadamate ja akvatooriumi julgestamine ja kaitse.

Ajalugu

Meredivisjoni ja ka merekaitseliidu ajalugu üldisena on märkimisväärselt pikk ning sündmusterohke. See on põhjalikult lahti kirjutatud Tanel Lääne raamatus “Merekaitseliit 1933-1940/1992-2015”. Loe  PDF formaadis siit.

Sümboolika

Pealikud

plk_eduard-Johannes_avik

06.12.1924 - 26.06.1925

Eduard-Johannes Avik

vanemleitnant
plk_aleksander_talts

27.06.1925 - 31.08.1925

Aleksander Talts

vanemleitnant
plk_eduard-Johannes_avik

01.09.1925 - 01.06.1928

Eduard-Johannes Avik

vanemleitnant

01.09.1925 - 01.06.1928

Edgar-Eduard Maremaa

02.12.1994 - 16.01.1996

Ruurich Rätsep

nooremseersant

16.01.1996 - 25.06.2001

Raivo Noorhani

leitnant

25.06.2001 - 2016

Toomas Peek

kaptenmajor
plk_oliver_raal

00.00.0000 - 00.00.0000

Oliver Raal

vanemleitnant

00.00.0000

Priit Koppel

nooremleitnant