MIKS LIITUDA

MEREDIVISJONIGA?

PÕHJUSEID ON MITMEID:

Õpid sõdurioskusi ning karmides tingimustes ellujäämist.

Kaitseliit õpetab Sulle sõdurioskusi ning üleelamist. Kui Sa pole ajateenistuses käinud, pead läbi tegema Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse. Erinevalt ajateenistusest, sooritatakse see Kaitseliidus nädalavahetuseti pikema aja jooksul.

Võimalus ühendada hobi kasulikuga.

Kui sulle meeldib viibida looduses, matkata, telkida või oled purjetaja, väikelaeva juht, ujuja, sukelduja jms, avab liitumine Meredivisjoniga sulle nii laialdasemad võimalused oma harrastustega tegelemiseks, kui samas saad ka oma oskusi ning teadmisi kasulikult rakendada.

Harjutad meeskonnatööd.

Kindlasti õpid tegema meeskonnatööd. Kaitseliidus tegutsevad ühise eesmärgi nimel koos väga mitmesuguse tausta ja kogemustega inimesed. Regulaarsed õppused ja koostööharjutused on parim meeskonnatöö praktika.

Saad ettevalmistuse tegevteenistuseks.

Kaitseliidu sõjaline väljaõpe annab võimaluse asuda tegevteenistusse. Kui Sul on Kaitseliidus läbitud sõjaline väljaõpe saad asuda Kaitseväe tegevteenistusse ajateenistust läbimata.

Leiad sõpru!

Kaitseliidust leiad häid kamraade! Kaitseliit on sisuliselt üle-eestiline vennaskond. Sinusuguseid aktiivseid ja hakkajaid inimesi leidub igas Eestimaa nurgas. Omasid hätta ei jäeta!

Arendad ennast.

Kaitseliit pakub enesearendamisvõimalust teoorias ja praktikas. Lisaks otseselt sõjalistele erialadele saad end koolitada mitmesugustel juhtimis-, instruktori ja treenerikursustel. Õppida ja praktiseerida saab ka esmaabi, ellujäämisnippe, toitlustamist, avalikke suhteid ja palju muud igapäevaelus kasulikku.

KÕIK SEE JA ENAMGI VEEL..

Liitumiseks vajad:

Tervisliku seisundi tõendit (tegevliige)

Kui Sul on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus, siis pole eraldi tõend vajalik, ankeedis märgi arstitõendi juures "EI" ning digitaalses taotluses kinnita seda vastavalt "JAH". Kui Sul puuduvad juhiload - küsi oma perearstilt tervisetõendit, mida kasutatakse ka A- või B-kat juhiloa taotlemiseks. Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, siis laadi digilugu.ee lehe kaudu tervisetõendi otsus alla. NB! Laadi alla vaid tervisetõendi otsus, kogu tervisetõendit esitama ei pea (sisaldab tervisega seotud detailseid kirjeldusi)

Kaitseliidu liikmeks astumise sooviavaldust

Sooviavaldus on võimalik esitada nii digitaalselt, kui paberkandjal. Juhul, kui täidad sooviavalduse paberkandjal,  edasta see koos vajalike lisadega Meredivisjoni personalipealikule.

Karistusregistri väljavõtet

Karistusregistri andmete päringu saab enda kohta teha E-toimik infosüsteemi abil. E-toimiku keskkonda sisselogimiseks kasuta ID kaarti või Mobiil ID-d.

Kahte Kaitseliidu liikmest soovitajat

Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks - tavaliselt leitaksegi soovitajad liikmekssaamise protsessi käigus. Soovitajad peavad olema olnud Kaitseliidu tegevliikmed vähemalt viimased 12 kuud.

Liitumistaotlus

  Ajateenistus läbitudAjateenistus läbimata


  Oman kehtivat mootorsõiduki juhtimisõigust:

  Omandatud sõiduki juhtimisõiguse kategooriad:


  Soovitud liikmestaatus:


  JPEG formaadis dokumendifoto, kujul isikukood.jpg (00000000000.jpg)

  Lisatud fotole kehtivad dokumendifoto tüüpnõuded. Taust ei tohi olla tume, kasuta portreefotot. Kui digifoto puudub, saab selle enda seadmesse salvestada riigiportaalist Eesti.ee  ASICE formaadis digiallkirjastatud sooviavaldus, kujul isikukood.asice (00000000000.asice)

  Digitaalselt täidetav (PDF formaadis) sooviavalduse blankett tegev- ja toetajaliikmele lae alla siit ja noorliikmele siit  PDF formaadis karistusregistri väljavõte, kujul isikukood-kar.pdf (00000000000-kar.pdf)

  Karistusregistri andmete päringu saab enda kohta teha E-toimik infosüsteemi abil. E-toimiku keskkonda sisselogimiseks kasuta ID kaarti või Mobiil ID-d.  BDOC või PDF formaadis digiallkirjastatud arstitõend, kujul isikukood.bdoc|.pdf (00000000000.bdoc|.pdf)

  Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, siis laadi digilugu.ee lehe kaudu tervisetõendi otsus alla. NB! Laadi siia üles vaid tervisetõendi otsuse osa, kogu tervisetõendit esitama ei pea (sisaldab tervisega seotud detailseid kirjeldusi)
  Kaitseliidu liige tasub Kaitseliitu kuulumise eest, kohustuslikus korras solidaarsusmaksu.

  Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot.

  Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31.märtsiks.

  Liikmemaksust on vabastatud noor- ja auliikmed.
  Tasutud liikmemaks kuulub allüksusele, mille liige liikmemaksu tasus.

  Täpsemalt vaata siit

  Liitumistaotluse täitmiseks paberkandjal:

  Lae alla/ava tegev- või toetajaliikmeks astumise sooviavaldus  PDF

  või

  lae alla/ava noorliikmeks astumise sooviavaldus  PDF

  Täida sooviavalduse blankett, veendu dokumendifoto ja lisadokumentide olemasolus ning lepi aadressil personal@meredivisjon.ee kokku aeg sooviavalduse ning lisade esitamiseks.

  Küsimuste ja probleemide korral võta ühendust. Aitame ning suuname.

  Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise kohta teeb ettepaneku maleva juhatus ning kaitseliitlaseks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab malevapealik. 

  Palun tutvu ka Kaitseliidu seaduse ja kodukorraga.