Küpsiste kasutamine ja privaatsus

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsussätete leht sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Kaitseliidu Tallina maleva Meredivisjon (edaspidi Meredivisjon) isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsussätted lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsussätete eesmärk on kaitsta kasutajate privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Meredivisjoni veebilehel https://meredivisjon.ee (edaspidi veebileht).

Kui tunned, et Meredivisjon on Sinu õigusi mingil viisil riivanud, siis anna sellest meile kohe info@meredivisjon.ee e-posti vahendusel teada, ning hoolitseme selle eest, et olukord võimalikult kiiresti lahendatud saaks.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Meredivisjonile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Meredivisjoniga e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Meredivisjoni poolt pakutavad infomaterjalid, s.h alla laetavad juhendid, e-raamatud, video- või konsultatsiooniandmed.

Isikuandmete töötlemine

Kinnitades privaatsussätted annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Meredivisjon kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutajapoolse kontakteerumise korralveebilehe külastatavuse statistika Google Analytics ning Facebook Pixel abil.

Isikuandmete kasutamine

Meredivisjon kasutab isikuandmeid kasutajaga suhtlemiseks ning info edastamiseks.

Meredivisjon kasutab veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks veebilehe külastatavuse statistikat.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

Kolmas osapool on Meredivisjoni koostööpartner või teenusepakkuja, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil teeb Meredivisjon kasutajale informatsiooni kättesaadavaks.

Meredivisjon kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid osapooli, kes võimaldavad vastavalt:

Zone Media OÜ – veebilehe majutus- ning e-posti teenust
Google LLC – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
Meta Platforms Inc. (Facebook) – ühismeedia kasutamist ning ühismeedia statistika analüüsi
Meta Platforms Inc. (Instagram) – ühismeedia kasutamist

Viited teistele lehtedele ning manustatud sisu

Osad lehed võivad sisaldada viited teistele kodulehtedele või manustatud sisu, näiteks Youtube videod. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, mille kohta kehtivad vastavalt selle kodulehe tingimused.

Antud lehed võivad teie kohta andmeid koguda, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid omakorda kolmandatadele osapooltele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Meredivisjon säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusest tulenevalt või eesmärgi täitmiseks vajalik.

Meredivisjon rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ning töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@meredivisjon.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete juures.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Meredivisjoni veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne teavitustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Meredivisjon Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski ka küpsisefaile kasutamata kasutajate aktiivsuse kohta andmeid koguda. Kui soovid, et Google Analytics rakendus ei saaks Sinu andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiad aga informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsussätete muutmine

Meredivisjon jätab endale õiguse privaatsussätteid ühepoolselt muuta. Privaatsussätted on oma värskeimas versioonis alati veebilehel loetavad.

Autoriõigused

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Kaitseliidu Tallinna maleva Meredivisjon. See tähendab, et veebilehel asuva sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Kaitseliidu Tallinna maleva Meredivisjoni loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@meredivisjon.ee

Antud privaatsussätted kehtivad alates 31.08.2023