KES TEEB, SEE

JÕUAB

Tegevus

Väljaõppe osas tehakse koostööd mereväe rannikukaitse divisjoniga, sh. osaletakse mereväe poolt läbiviidavatel harjutustel ja õppustel. Allüksusel on oma RIB-kaatrid, mida väljaõppes ja teenistuses kasutatakse.

Meredivisjoni staažikamatest liikmetest on komplekteeritud formeerimisüksus, mis toetab mereväge vajadusel üksuste formeerimisel, sh uute ajateenijate saabumisel ja lahkumisel.

Üksus panustab aktiivselt laskesporti. Iganädalaste regulaarsete treeningute tulemuseks on ohtralt häid saavutusi laskevõistlustel.

Meredivisjoni liikmed toetavad mereväge läviohvitserina (Liaison Officer – LO), esindades Eesti riiki visiidile saabuvatel välisriikide sõjalaevadel.

Meie meeskond on väljas ka erinevatel laiemale publikule suunatud avalikel üritustel. Kui meid kusagil näete, siis astuge ligi ja küsige tegevuste ning liitumisvõimaluste kohta.